Funktionärer

Styrelsen

Ordförande : Linnea Sandsjö
Ordföranden har i uppgift att i samråd med styrelsen utöva ledningen av föreningen, samt att i officiella sammanhang representera föreningen.

Sekreterare : Linn Eripe
Sekreteraren har i uppgift att protokollföra alla föreningsmöten och styrelsemöten samt se till att dessa protokoll justeras och offentliggörs på lämpligt sätt.

Vice Ordförande : Julia Blomgren
Vice ordförande har i uppgift att representera föreningen i ordförandes frånvaro samt utföra de uppgifter, som ligger i föreningens ändamål, vilka delegeras av ordförande.

Ekonomiansvarig : Emma Kujala
Ekonomiansvarig har i uppgift att i samråd med styrelsen ha kontroll över föreningens pengar.

Informationsansvarig : Ester Nielsen Gulis
Informationsansvarig har i uppgift att vara ansvarig för föreningens hemsida och sociala medier. Hen ska även ansvara för distributionen av intern information rörande D-Chip.

Näringslivsansvarig : Elsa Ryrlén
Näringslivsansvarig har i uppgift att förvalta och initiera föreningens företagskontakter.

Eventansvarig : Vakant :'(
Eventansvarig har huvudansvaret för de event som anordnas av föreningen och att handha föreningens säljbara artiklar.

Funktionärer

Märkvärdig : V.A. Kant
Märkvärdig har som uppgift att handha föreningens säljbara artiklar. Denna post ligger under Eventansvarig.

Revisor : Kristina Sedelius och Linnéa Samuelsson
Föreningen skall ha minst en, högst två, revisorer. Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och medlemmar av Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola samt ha den insikt i ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver.

Årskursrepresentant D1-D3 : V.A. Kant
Representanterna har som uppgift att föra sin årskurs talan vid föreningens möten. Denna post ligger under Informationsansvarig.

Årskursrepresentant C1-C3 : V.A. Kant
Representanterna har som uppgift att föra sin årskurs talan vid föreningens möten. Denna post ligger under Informationsansvarig.

Valberedning : Klara Juliette Tjernström och Elin Andersson
Föreningens valberedning utgörs av en representant från var och en av de fyra senaste årskurserna på Datateknik och Infocom. Valberedningen utgörs av minst två representanter.

D-Chip funktionär : Hanna Arendt och Rebecca Lindberg
En allmän funktionär i D-Chip vars uppgift är att hjälpa styrelsen vid behov. Till exempel med matlagning eller sittningar.