Funktionärer

Styrelsen

Ordförande Klara Tjernström
Ordföranden har i uppgift att i samråd med styrelsen utöva ledningen av föreningen, samt att i officiella sammanhang representera föreningen.

Sekreterare Nora Olofsson
Sekreteraren har i uppgift att protokollföra alla föreningsmöten och styrelsemöten samt se till att dessa protokoll justeras och offentliggörs på lämpligt sätt.

Vice Ordförande Klara Wiklund
Vice ordförande har i uppgift att representera föreningen i ordförandes frånvaro samt utföra de uppgifter, som ligger i föreningens ändamål, vilka delegeras av ordförande.

Ekonomiansvarig Elin Andersson
Ekonomiansvarig har i uppgift att i samråd med styrelsen ha kontroll över föreningens pengar.

Informationsansvarig Frida Sundfeldt
Informationsansvarig har i uppgift att vara ansvarig för föreningens hemsida och mailinglistor. Hon ska även ansvara för distributionen av intern information rörande D-Chip.

Näringslivsansvarig Eira Blaho Mildton
Näringslivsansvarig har i uppgift att förvalta och initiera föreningens företagskontakter.

Eventansvarig Bianca Widstam
Eventansvarig har huvudansvaret för de event som anordnas av föreningen och att handha föreningens säljbara artiklar.

Funktionärer

Märkvärdig : Victoria Alvarez Garcia
Märkvärdig har som uppgift att handha föreningens säljbara artiklar. Denna post ligger under Eventansvarig.

Revisor Lisa Bybro och Vera Paulsson
Föreningen skall ha minst en, högst två, revisorer. Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och medlemmar av Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola samt ha den insikt i ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver.

Årskursrepresentant D1-D3 : V.A. Kant
Representanterna har som uppgift att föra sin årskurs talan vid föreningens möten. Denna post ligger under Informationsansvarig.

Årskursrepresentant C1-C3 : V.A. Kant
Representanterna har som uppgift att föra sin årskurs talan vid föreningens möten. Denna post ligger under Informationsansvarig.

Valberedning Victoria Alvarez Garcia och Lisa Bybro
Föreningens valberedning utgörs av en representant från var och en av de fyra senaste årskurserna på Datateknik och Infocom. Valberedningen utgörs av minst två representanter.

D-Chip funktionär : Victoria Alvarez Garcia
En allmän funktionär i D-Chip vars uppgift är att hjälpa styrelsen vid behov. Till exempel med matlagning eller sittningar.